top of page

Bedrijfseconomisch Frans
"Richting een uitstekende professionele beheersing van het Frans

Voor wie?

Over de voorbije jaren hebben we in onze studiebegeleiding bij Topcoaches vastgesteld dat menig student Handelsingenieur, Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW), Handelswetenschappen en Bedrijfsmanagement moeilijkheden ervaart met de Franse taal.

Dalende kwaliteit in het secundair onderwijs

Net zoals voor andere vakken aanschouwen we in het secundair onderwijs een sterke daling in de kennis en de vaardigheden van het Frans. Deze trend heeft uiteraard gevolgen voor de slaagkansen van leerlingen voor het vak in het hoger/universitair onderwijs.

 

Studenten slagen voor het vak Frans in de derde graad van het secundair onderwijs, maar wanneer ze bij ons terechtkomen realiseren ze zich dat ze die spreekvaardigheid in het Frans niet beheersen.
Hoofddocent Bedrijfseconomisch Frans Martine Verjans (UHasselt)

De problemen starten reeds in het basisonderwijs. Hier stelt men sedert enkele jaren ernstige tekortkomingen vast inzake de kennis van het Frans bij minstens één derde van de leerkrachten. Leerkrachten geven bovendien zelf aan dat zij de Franse taal onvoldoende beheersen en bijgevolg onvoldoende doeltreffend kunnen overbrengen naar hun leerlingen.

Ook in het secundair onderwijs wordt de lat steeds lager gelegd, vaak onder druk van sommige ouders op leerkrachten en directies. Een belangrijk pijnpunt situeert zich op het vlak van de grammatica. De basis van grammatica wordt wel aangebracht, maar onvoldoende ingeoefend en verankerd. De focus in het secundair onderwijs ligt immers op ‘vaardigheden’. Kennen en kunnen gaat onzes inziens echter hand in hand. Verder is er geen controle op de kwaliteit van de handboeken Frans in het secundair onderwijs. Maar al te vaak worden de bouwstenen van het Frans te versnipperd aangeboden.

Arbeidsmarkt vraagt tweetalige profielen

Naast het Nederlands zijn Frans en Engels echt van belang als werktaal in ons land. In twintig procent van de vacatures vraagt men kennis van deze talen. Met kennis bedoelt men in de praktijk dat je je vlot moet kunnen uitdrukken, perfect begrijpend moet kunnen lezen en in sommige gevallen moet je je ook schriftelijk kunnen redden. Tweetalige of drietalige kandidaten zijn echter witte raven op de arbeidsmarkt. 

Kandidaten moeten niet foutloos een tweede landstaal beheersen. Wel is het belangrijk dat kandidaten zich goed verstaanbaar kunnen maken en zich professioneel kunnen uitdrukken. Een goede beheersing van grammatica en woordenschat blijft noodzakelijk.
Hays

Een professionele beheersing van het Frans zorgt met andere woorden voor een sterkere uitgangspositie op de arbeidsmarkt!

Samen maximaliseren we jouw slaagkansen voor Frans

Hoe gaan we nu te werk teneinde jouw slaagkansen voor Frans binnen de richtingen Handelsingenieur, Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen of Bedrijfsmanagement te maximaliseren?

 

Topcoaches Frans opteren voor een continue en hoogfrequente begeleiding en opvolging van de student in kwestie. Concreet betekent dit dat in een eerste stap elk hoofdstuk samen grondig wordt overlopen. Indien de Topcoach vaststelt dat voor bepaalde onderdelen de leerstof onvoldoende uitgewerkt is, worden er extra oefeningen op dit aspect opgesteld en samen opgelost. Vervolgens worden er periodiek testen opgemaakt waarbij de kennis van de student op de verschillende onderdelen grondig geëvalueerd wordt. De verbeterde testen worden samen met de student doorgenomen. Finaal wordt een e-mail met een samenvatting van de werkpunten naar zowel de student als de ouders verstuurd.

Dankzij deze systematische aanpak positioneren we jou in polepositie richting het succesvol afleggen van het examen Frans.

Topcoaches Frans beschikken over een diploma Master Vertaler-Tolk of een diploma Master of Arts in de Taal- en Letterkunde Frans, waarbij het diploma met minstens een onderscheiding behaald werd.

Contacteer ons

0478 26 05 82

  • LinkedIn Social Icon

Connecteer als ouder, leerkracht, school,... via LinkedIn

Contacteer ons
bottom of page