top of page

Succesvol en stressloos slagen
voor de studies Handelsingenieur

 
| de meest ambitieuze voorbereiding |
 
| de ultieme studiebegeleiding voor Handelsingenieur, TEW en HW KU Leuven, Kulak en UGent |

| een ver-X-voudiging van JOUW slaagkansen voor ALLE vakken in 1ste zittijd |

Van falen en stress naar succes en rust

Voor vele studenten én ouders zijn de eerste universitaire studiejaren een stressvolle en soms weinig tot matig succesvolle periode. Bijna 70% van alle studenten sleurt vakken mee van het eerste naar het tweede jaar. Buisvakken zoals Wiskunde dienen drie tot vier keer te worden afgelegd. De moeilijkheidsgraad van de studies en/of de beperkte intrinsieke motivatie en zelfdiscipline bij studenten zorgen tevens vaak voor de nodige spanningen binnen het gezin.

Aan de top verliezen we immens. Vijftien jaar geleden haalde een leerling op de drie hier het topniveau voor wiskunde, nu is dat nog één op de vijf. Voor het eerst krijgen we ook een alarmsignaal over het algemeen niveau in het lager onderwijs.

Hoogleraar Wouter Duyck (UGent)

Over de voorbije jaren worden leerlingen en ouders ook geconfronteerd met de dalende kwaliteit in het secundair onderwijs. Lagere slaagkansen en een langere studieduur in het universitair onderwijs zijn zonder meer het gevolg.

Ambitieus & Ultiem

Wat indien we nu eens een ambitieuze voorbereiding combineren met de ultieme studiebegeleiding, een studiebegeleiding die nota bene véél verder reikt dan de traditionele bijlessen? In dat geval wordt succesvol en stressloos slagen voor alle vakken in 1ste zittijd tijdens de bachelorjaren de realiteit.

Eind 2018 besloot ik deze visie om te zetten in de praktijk voor de studierichting Handelsingenieur. Sedertdien begeleidde ik op intensieve wijze een zeventigtal studenten. De resultaten zijn glashelder. Meer dan 70% van de begeleide studenten slaagt voor alle vakken van het eerste jaar in 1ste zittijd. Voor studenten die de voorbereiding combineren met de studiebegeleiding ligt het percentage op 85%. Het gemiddelde percentage aan de KU Leuven bedraagt … 12%.

Een helder commitment

Ben jij een gemotiveerde leerling, toekomstig student of huidig student 1ste jaar Handelsingenieur, TEW of Handelswetenschappen en tevens bereid om voldoende tijd vrij te maken voor je studies? In dat geval zorgt TOPCOACHES samen met jou voor een ver-X-voudiging van jouw slaagkansen voor de begeleide vakken in 1ste zittijd. Studenten die met 12/20 slagen voor de examens van TOPCOACHES, slagen gegarandeerd voor de examens aan de KU Leuven, Kulak en de UGent.

Voor ouders die opteren voor de meest complete begeleiding en ondersteuning tijdens het volledige academiejaar ontwikkelden we TOPCOACHES Magna Cum Laude, een begeleidingstraject waarbij op zeer systematische wijze voor alle vakken begeleiding, ondersteuning en feedback worden verzorgd. Indien je als student dit traject nauwgezet volgt, behoor je gegarandeerd tot de top 3% studenten met de beste voorbereiding richting de examens. Slagen voor alle vakken in 1ste zittijd wordt de realiteit. Contacteer Steven voor meer informatie omtrent dit traject.

Naast een totaaloplossing voor het eerste jaar Handelsingenieur, TEW en Handelswetenschappen, met één persoonlijke topcoach voor alle vakken, biedt Steven ondersteuning en begeleiding voor de moeilijkste vakken van het tweede jaar, ondersteuning en uitwerking van de master thesis in alle hierbij horende fasen en verzorgt Steven stages bij bedrijven.

Tijdig inschrijven voor de studiebegeleiding en de bijlessen strekt tot de aanbeveling. Schrijf nu in voor academiejaar 2024-2025 en academiejaar 2025-2026. Voor professionele begeleiding tijdens het middelbaar verwijs ik naar Topschool Vlaanderen.

Dr. Steven De Klerck
 

Visie
Topcoach
TOPCOACH

Bij TOPCOACHES wordt uw zoon en/of dochter persoonlijk begeleid door Steven De Klerck.

 

Steven is van opleiding Handelsingenieur (VUB), Master of Science in Statistics (KU Leuven), met zes keer magna cum laude in alle academiejaren, en Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UA). Steven behaalde bijkomende specialisaties op het vlak van Artificiële Intelligentie, Statistiek en Productontwikkeling (KU Leuven) en Globale en Monetaire Economie (Mises Institute).

Steven heeft op educatief vlak ervaring als professor Ondernemingsfinanciering (KU Leuven) en assistent aan de KU Leuven (Bedrijfsfinanciering), Universiteit Gent (Management accounting), Universiteit Antwerpen (Boekhouden, Financiële markten, Financieel rekenen en Investeringsanalyse) en Vrije Universiteit Brussel (Bedrijfsfinanciering, Hogere Wiskunde en Statistiek).

Steven is Founder van Pure Value Capital en Financial Management 4/64, bestuurder bij de Vlaamse Federatie van Beleggers en verbonden als docent Expert in Beleggen aan Arteveldehogeschool.

DSY_0043.jpg
  • LinkedIn Social Icon
Contact

Contacteer Steven

0478 26 05 82

  • LinkedIn Social Icon

Connecteer als ouder, leerkracht, school,... via LinkedIn

KU Leuven
bottom of page